Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING

INLEIDING

INTRO

Deze privacyverklaring is van Premiumservices B.V..

In deze verklaring is uiteen gezet hoe wij uw omgaan met uw verkregen persoonsgegevens en deze voldoen aan de AVG bepalingen (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

In het geval van vragen of verzoeken kunt u door middel van bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen. Wij sturen u zo snel mogelijk een antwoord en verzoeken worden uiterlijk een maand na indienen verwerkt, indien dit niet mogelijk is ontvangt u van ons uiterlijk binnen een maand een onderbouwde terugkoppeling.

SOORTEN GEGEVENS

Specificatie van de gegevens.

De mogelijke gegevens die wij kunnen verzamelen zijn : naam, geslacht, woonplaats en postcode, adres en de herkomst hiervan (via leverancier of een specificatie) ,e-mailadres, geboortedatum, marketing gegevens, administratieve gegevens, gebruikmaking van het Recht van verzet, prijswinnaar details, abonnementsgegevens, administratieve en contactgegevens. Voor de levering en uitvoering van bladen en account, is het voor ons van noodzakelijk belang om bepaalde gegevens van u te ontvangen, echter u bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Wij maken gebruik van data van listbrokers en bedrijven voor onze marketing doeleinden, die door middel van online enquêtes en landingspagina’s gegevens verzamelen.

DOELEINDEN VERWERKING

Verwerkingsdoeleinden

Voor de volgende doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens:

1. Voor de uitvoering en de totstandkoming van de met u gesloten overeenkomst.

2. Het aanbieden van de met uw overeengekomen producten en/of informatie , deze te leveren en aan te passen aan uw specifieke wensen en behoeftes.

3. Bij het afsluiten van een abonnement betreft uw facturatie. Uw financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd, noch aan derden ter beschikking gesteld betreft doeleinden anders dan betreffende de uitvoering van de overeenkomst. Bij het uitblijven van een betaling betreft onze producten of diensten, kunnen wij de vordering uit handen geven aan derden, zoals een incassobureau.

4. Het gericht doen van een aanbieding, o.a. via e-mail, of telefonisch.

5. Het toesturen van een elektronisch bericht, zoals een nieuwbrief, prijswinnaarsbericht, servicebericht, een aanbieding of gebruikersinformatie.

6. Uw n.a.w.t. gegevens kunnen wij verhuren aan derde partijen die u diensten of producten kunnen aanbieden.

7. Het voldoen aan de aan ons verplichte wet en regelgeving betreft de behandeling in het geval van geschillen, en de uitvoering van accountants controle.

8. Het samenstellen van managementinformatie en het uitvoeren van marktonderzoek voor het bepalen van de algemene strategie ten behoeve van de product en dienstontwikkeling.

9. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft geïntegreerde componenten van Novalnet AG in de website verwerkt.

Novalnet is een volledige betalingsdienstaanbieder, die onder andere de betalingsverwerking op zich neemt.

Als de betrokken persoon tijdens het bestelproces in de online winkel een betaalmethode selecteert, worden de gegevens van de betrokken persoon automatisch naar Novalnet verzonden. Met de keuze voor een betaaloptie stemt de betrokken persoon in met de overdracht van persoonsgegevens voor de verwerking van de betaling.

De persoonlijke gegevens die aan Novalnet worden verstrekt, zijn meestal de voornaam, achternaam, adres, geslacht, e-mailadres, IP-adres en indien nodig geboortedatum, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Ook nodig voor de verwerking van de verkoopovereenkomst zijn die persoonlijke gegevens die betrekking hebben op de desbetreffende bestelling. Met name kan er een wederzijdse uitwisseling van betalingsinformatie zijn, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, details van goederen en diensten, prijzen.

De overdracht van gegevens is met name bedoeld voor identiteitsverificatie, betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal persoonsgegevens aan Novalnet doorgeven met name als er een gerechtvaardigd belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen Novalnet en de verantwoordelijke voor de verwerking worden indien nodig door Novalnet aan kredietinformatiebureaus doorgegeven. Het doel van deze overdracht is identiteits- en kredietwaardigheidscontrole. Novalnet geeft ook de persoonlijke gegevens door aan dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of als de gegevens moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn/haar toestemming in te trekken voor Novalnet om persoonlijke gegevens te verwerken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonlijke gegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of overgedragen voor (contractuele) betalingsverwerking.

BEWAARTERMIJN

Termijn van bewaring

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang het nodig is, aangaande bovengenoemde doeleinden en om aan de wettelijke (bewaar) verplichtingen te voldoen.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Bekendmaken en delen van persoonsgegevens

Gedeeltes van uw gegevens, zoals straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer, kunnen verstrekt worden aan derde, die zorgvuldig geselecteerd zijn, waaronder Post.nl betreft direct marketing acties, en/of validatie en verrijkingsdoeleinden, en/of marktanalyses en het actueel houden van bestanden. Deze data kunnen gefilterd worden op leeftijd en geslacht. Uw gegevens zullen gebruikt worden door derden om u aanbiedingen te doen die volgens hen aansluiten bij uw interesses. Mocht u deze aanbiedingen en informatie niet op prijs stellen dan zullen wij, indien u ons daartoe verzoekt, uw gegevens blokkeren.

Zonder uw toestemming kunnen wij in speciale gevallen persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden. In het geval van rechtmatige verzoeken van autoriteiten, rechterlijke bevelen of dagvaardingen. Handelingen betreft het voorkomen of opsporen van schade of fraude, en handelingen om de veiligheid van onze diensten en netwerk te garanderen.

KLANT-OMGEVING OP WEBSITE

Website en klant-omgeving

U kunt vanwege veiligheidsredenen alleen inloggen op de website met een combinatie van uw emailadres en uw wachtwoord. De gegevens die u achter laat, zijn op deze manier nooit te herleiden naar uw persoonsgegevens.

COOKIES

Wat zijn cookies?

Dit zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw /mobiel/tablet/computer worden opgeslagen. Zij kunnen uw computer of bestanden niet beschadigen. Tussenpartijen, en wij als adverteerders kunnen van deze cookies op onze website gebruik maken.

DOORGIFTE DERDE LANDEN

Derde landen doorgifte

Wij maken gebruik van bedrijven voor de uitvoering van callcenterwerkzaamheden. Deze bedrijven hebben het modelcontract ondertekend voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen.
BIJI18